Сакрална топографија општине Књажевац

Тимочка епархија

Средњовековни сакрaлни објекти

Тимочка епархија

Сакрални објекти подигнути у XIX веку

Тимочка епархија

Сакрални објекти подигнути у XX веку

Тимочка епархија

Сакрални објекти подигнути у XXI веку

Тимочка епархија

Нишка епархија

Сакрални објекти подигнути у XIX веку

Нишка епархија

Сакрални објекти подигнути у XX веку

Нишка епархија

Локације